Orientering

SISU IDROTTSBÖCKER I SAMARBETE MED SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

 • Orientera för att lära sig träna

  I den här boken får du som ungdomstränare tips och idéer om hur du lägger upp träningen i din förening. Dessutom får du kunskap kring vilka faktorer som är viktiga för just ungdomar. Även om boken i första hand fokuserar på ungdomar i åldern 13 till 16 år kan det mesta av innehållet överföras på andra grupper.

  Pris 179 kr
 • Orientera för att ha kul

  Orientera för att ha kul ger dig den rätta kunskapen för att kunna planera och lägga upp en rolig och utvecklande orienteringsträning för barn upp till 13 år. Boken är indelade i kapitel som tar upp föreningens roll, ledarskapets betydelse, barn och ungdomars utveckling, fysisk träning, orienteringsteknik samt grundläggande mentala färdigheter.

  Pris 179 kr
  Pris 20 st eller fler 143 kr
 • Skolbox, orientering

  För att främja samverkan mellan skolan och orienteringsföreningar har Svensk Orientering tagit fram en skolbox som ska underlätta undervisningen i kartkunskap och orientering.

  Pris 4500 kr
 • Full koll 2

  Full koll 2 – från orange till violett vänder sig i första hand till ungdomar i åldern 13-16 år och är det andra i en serie om tre.

  Pris 159 kr
  Pris 20 st eller fler 127 kr
 • Orientera i skolan

  Materialet är upplagt så att det ger läraren/pedagogen ökad förståelse och kunskap om hur och när orienteringsundervisning kan bedrivas. Den ökar också förståelsen och kunskapen om vilka effekter orienteringsträning har på barns och ungdomars fysiska, sensomotoriska, intellektuella och psykosociala utveckling.

  Pris 195 kr
 • Full koll 1

  I häftet Full koll - från grön till gul får man möta Rävis och Älga som med text, bilder och kartor hjälper de yngsta att lära sig orientera på de första grundläggande nivåerna. I häftet finns ett flertal övningar där man teoretiskt får träna på sina färdigheter. Till häftet hör också en webbsida där det finns fler övningar och tips.

  Pris 159 kr
  Pris 20 st eller fler 127 kr
 • Kartteckenmemory

  Spela memory med orienteringskartans karttecken som bilder!

  Pris 75 kr
 • Hitta rätt

  Detta häfte vänder sig till dig som vill börja orientera och lära dig hur man ska använda kartan och kompassen.

  Pris 119 kr
 • Orientering för nybörjare

  En enkel och lättsam folder i fickformat som tar upp allt som en nybörjare i orientering behöver veta inför sin första tävling.

  Pris 50 kr
 • Kartritarboken

  En bok för dig som har intresse för kartor och orientering.

  Pris 159 kr
 • Skogsäventyret - Deltagarhäfte

  Skogsäventyrets handledarmaterial, som innehåller en lärarhandledning och ett flertal mallar finns nu att ladda hem. Handledning för skogsäventyret

  Pris 16 kr
 • Naturpasset mappar

  Storlek 232x345 mm med ficka invändigt med plats för karta samt övrig information som arrangören vill ha med.

  Pris 130 kr