Orientering

SISU IDROTTSBÖCKER I SAMARBETE MED SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

 • Skolbox, orientering

  För att främja samverkan mellan skolan och orienteringsföreningar har Svensk Orientering tagit fram en skolbox som ska underlätta undervisningen i kartkunskap och orientering.

  Pris 4500 kr
 • Orientera för att ha kul

  Orientera för att ha kul ger dig den rätta kunskapen för att kunna planera och lägga upp en rolig och utvecklande orienteringsträning för barn upp till 13 år. Boken är indelade i kapitel som tar upp föreningens roll, ledarskapets betydelse, barn och ungdomars utveckling, fysisk träning, orienteringsteknik samt grundläggande mentala färdigheter.

  Pris 179 kr
 • Full koll 2

  Full koll 2 – från orange till violett vänder sig i första hand till ungdomar i åldern 13-16 år och är det andra i en serie om tre.

  Pris 159 kr
  Pris 20 st eller fler 127 kr
 • Orientera i skolan

  Materialet är upplagt så att det ger läraren/pedagogen ökad förståelse och kunskap om hur och när orienteringsundervisning kan bedrivas. Den ökar också förståelsen och kunskapen om vilka effekter orienteringsträning har på barns och ungdomars fysiska, sensomotoriska, intellektuella och psykosociala utveckling.

  Pris 195 kr
 • Orientera för att tävla

  Orientera för att tävla beskriver de fysiska, orienteringstekniska och mentala faktorer som är avgörande för en bra prestation. Den beskriver också den viktiga samverkan mellan de tre faktorerna och vikten av att skapa ett helhetstänk kring de tre delarna och prestationen.

  Pris 245 kr
  Pris 20 st eller fler 196 kr
 • Full koll 1

  I häftet Full koll - från grön till gul får man möta Rävis och Älga som med text, bilder och kartor hjälper de yngsta att lära sig orientera på de första grundläggande nivåerna. I häftet finns ett flertal övningar där man teoretiskt får träna på sina färdigheter. Till häftet hör också en webbsida där det finns fler övningar och tips.

  Pris 159 kr
  Pris 20 st eller fler 127 kr
 • Orientera för att lära sig träna

  I den här boken får du som ungdomstränare tips och idéer om hur du lägger upp träningen i din förening. Dessutom får du kunskap kring vilka faktorer som är viktiga för just ungdomar. Även om boken i första hand fokuserar på ungdomar i åldern 13 till 16 år kan det mesta av innehållet överföras på andra grupper.

  Pris 179 kr
 • Kartteckenmemory

  Spela memory med orienteringskartans karttecken som bilder!

  Pris 75 kr
 • Hitta rätt

  Detta häfte vänder sig till dig som vill börja orientera och lära dig hur man ska använda kartan och kompassen.

  Pris 119 kr
 • Orientering för nybörjare

  En enkel och lättsam folder i fickformat som tar upp allt som en nybörjare i orientering behöver veta inför sin första tävling.

  Pris 50 kr
 • Banläggning

  Ett måste för den som lägger orienteringsbanor!

  Pris 250 kr
 • Kartritarboken

  En bok för dig som har intresse för kartor och orientering.

  Pris 159 kr