Andreas har en fil kand i idrottspsykologi och är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1). Han arbetar som idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet Elitidrott.

  • Motiverande samtal

    Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

    Pris 298 kr
    Pris 20 st eller fler 238 kr
    Medlemspris 259 kr