Pris 139 kr
Pris 20 st eller fler 111 kr
Medlemspris Bli medlem 111 kr

Tips för att få en så bra idrottsförening som möjligt

Föreningsguiden är ett grundmaterial i föreningskunskap och föreningsutveckling. Lägger vi ihop dessa båda får vi idrottens föreningslära. Materialet utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar, styrelser, utskott, kommittéer, arbetsgrupper, valberedningar och andra som är intresserade av verksamheten i den ideella idrottsföreningen. Häftet vänder sig i första hand till organisationsledaren – hon eller han som skapar förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs i föreningen och alldeles särskilt till de förtroendevalda ledarna i styrelsen.

Utveckla idrottsföreningen tillsammans

Syftet med Föreningsguiden är framför allt att utrusta läsaren med ett antal förutsättningar, tankar och redskap som gör denne än mer redo att påverka och utveckla sin förening tillsammans med andra medlemmar. I grund och botten handlar det nämligen om att det som händer i föreningen ska uppfylla medlemmarnas önskemål, deras vilja och deras beslut. Idrottens föreningslära -grund är namnet på en helt ny utbildning som startade under hösten 2008 och som genomförs i såväl SISU Idrottsutbildarnas regi som i specialidrottsförbundens. Utbildningen tar upp det mest elementära om föreningskunskap och föreningsutveckling. Den utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar i styrelser och kommittéer, men även alla andra som vill veta mer om förutsättningarna för ett rikt föreningsliv är välkomna.
 

Sedan 2013 finns även möjligheten att gå Idrottens föreningslära som en webbaserad utbildning

Som deltagare på utbildningen får du pärmen Idrottens föreningslära-grund. Denna pärm kan du beställa utan att ha gått utbildningen. I pärmen ingår Föreningsguiden och Målstegen som du även kan köpa separat direkt här på sisuidrottsbocker.se

Fakta

Titel Föreningsguiden
Författare Peter Olsen
ISBN 9789185433476
Artikelnummer 2116
Utgivningsår 2008
Sidantal 60
Format Mjukband