Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, skrev sin doktorsavhandling inom psykologi med titeln " Overtraining, staleness, and burnout in sports". Allt sedan dess har intresset för stress och återhämtning inom elitidrotten fortsatt att utvecklats och även inkluderat tränare och coacher.

Idag forskar och undervisar Göran vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm, inom ämnesområdet idrottspsykologi med huvudsaklig inriktning på träningsprocessen ur ett stress- och återhämtningsperspektiv. Göran Kenttä har varit ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening och är fortfarande engagerad i föreningen. Han har arbetat som landslagsledare i kanotförbundet under en 10-årsperiod. Göran Kenttä har skrivit ett stort antal artiklar, bokkapitel samt böcker.

Han är flitigt inbjuden som föreläsare i hela idrottsrörelsen samt engagerad både nationellt och internationellt i flertal idrottspsykologiska utvecklingsarbeten. Göran Kenttä är även kompetensansvarig för det idrottspsykologiska ämnesområdet inom Riksidrottsförbundet (RF).

 
Foto: Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Träna smart - undvik överträningssyndrom

  Bli en träningsintelligent idrottare! Denna bok vill lära dig att finna balansen mellan lagom träningsdos och återhämtning.

  Pris 279 kr
  Pris 20 st eller fler 223 kr
  Medlemspris 229 kr
 • Praktisk idrottspsykologi

  Konkreta råd om hur du med mental träning ökar både välbefinnandet och förbättrar idrottsprestationen.

  Pris 299 kr
  Pris 20 st eller fler 239 kr
  Medlemspris 249 kr
 • Paket GTU, steg 2

  Grundtränarutbildningen, GTU, är en fortsättning på Plattformen där du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap.

  Pris 445 kr
 • Bättre prestation & hälsa med KBT

  Bättre idrottsprestationer med hjälp av KBT ger en introduktion till KBT och de vanligast förekommande problemområdena som finns förankrade i såväl den kliniska psykologin som i ett idrottsspecifikt sammanhang.

  Pris 299 kr
  Pris 20 st eller fler 231 kr
  Medlemspris 259 kr
 • Smartare återhämtning

  Att vara frisk och skadefri är en grundförutsättning för att träna, tävla och utvecklas. Gränsen mellan rätt och fel träning är ibland hårfin, men skillnaden i utfall kan vara gigantisk. Materialet Smartare återhämtning ser till funktionell återhämtning ur ett helhetsperspektiv.

  Pris 150 kr
  Pris 20 st eller fler 120 kr
 • Utveckla ledarskapet

  Att utöva ledarskap inom idrott är en spännande men många gånger komplex och utmanande uppgift. Detta oavsett om du leder dig själv, individer, lag eller organisationer på förenings-och förbundsnivå eller kallar dig för tränare, coach eller ledare.

  Pris 310 kr
  Pris 20 st eller fler 248 kr
  Medlemspris 279 kr