Henrik Gustafsson är docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet där han forskar i idrottspsykologi och undervisar i idrottscoaching på idrottsvetenskapliga programmet. Han är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med inriktning elitidrott. Henrik arbetar som idrottspsykologisk rådgivare för lag och individuella idrottare sedan mer än tio år tillbaka. Han har en bakgrund som tränare i längdskidåkning.
 • Praktisk idrottspsykologi

  Konkreta råd om hur du med mental träning ökar både välbefinnandet och förbättrar idrottsprestationen.

  Pris 299 kr
  Pris 20 st eller fler 239 kr
  Medlemspris 249 kr
 • Paket GTU, steg 2

  Grundtränarutbildningen, GTU, är en fortsättning på Plattformen där du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap.

  Pris 445 kr
 • Motiverande samtal

  Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

  Pris 298 kr
  Pris 20 st eller fler 238 kr
  Medlemspris 259 kr