Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildning i MI, psykologisk coaching och idrottspsykologi. Hon arbetar som coach, MI-utbildare och handledare bland annat på högskolan i Skövde på programmet Psykologisk coach och i samarbete med Västsvenska idrottsförbundet.

 • Motiverande samtal

  Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

  Pris 298 kr
  Pris 20 st eller fler 238 kr
  Medlemspris 259 kr
 • Motiverad till träning - med MI som metod

  Motiverad till träning – med MI som metod vill framför allt väcka nyfikenhet och reflektioner över hur man kan främja personlig motivation till träning och förändring. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat.

  Pris 150 kr
  Pris 20 st eller fler 120 kr