Malin har en magister i psykologi med inriktning idrott. Hon är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) och har bland annat fortbildat sig inom MI. Malin arbetar med idrottspsykologi och ledarskap och anlitas av såväl Riksidrottsförbundet som enskilda idrottsförbund.

  • Motiverande samtal

    Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

    Pris 298 kr
    Pris 20 st eller fler 238 kr
    Medlemspris 259 kr