Pris 298 kr
Pris 20 st eller fler 238 kr
Medlemspris Bli medlem 269 kr

Stärk din MindPower

Mental tuffhet är förmågan att fokusera på uppgiften, oavsett vad som händer inom och runtomkring dig. För att lyckas med det måste du träna och stärka din MindPower. Du behöver också acceptera dig själv för den du är och acceptera intentionen att prestera på toppen av din förmåga.

Bokens första del, teori och lärande, ger en teoretisk förståelse för hur tankar och känslor påverkar idrottandet och utvecklingen av din mentala tuffhet. Bokens andra del, utbildning och träning, består av två praktiska grundträningsprogram: Mind-träning och Power-träning. Programmen omfattar vardera åtta utbildningssteg som integreras i det ordinarie idrottsutövandet. En central del av Mind-träningen är att förstärka förmågan till uppmärksamhet. Man lär sig att upptäcka vad medvetandet gör, bryta och nollställa negativa tanke- och känslovandringar och åter fokusera mot uppgiften. Genom Power-träningen lär man sig att genomföra uppgiften på bästa sätt.

Läs, öva och reflektera

På webbplatsen som hör till boken, mentaltuffhet.se, kan du ta del av film- och ljudfiler. Här finns också underlag till bokens övnings- och träningsuppgifter.

Läs vår intervju med författaren John Jouper.

Fakta

Titel Mental tuffhet
Författare John Jouper
ISBN 978-91-87745-78-2
Artikelnummer 1374
Utgivningsår 2016
Sidantal 253
Format Mjukband