Pris 329 kr
Denna vara är endast tillgänglig för bokklubbsmedlemmar.
OBS! Lågt medlemspris för periodens paket. Ordinarie pris för båda böckerna är 418 kr.Idrottens ledarskap

Idrottens ledarskap är en av två böcker som ingår i den nya idrottsövergripande grundutbildningen för tränare. Den andra boken heter Idrottens träning. Böckerna och deras innehåll hänger ihop och går egentligen inte att skilja åt i det praktiska utförandet på tränings- och tävlingsarenan. De kan även användas för annan typ av idrottsledarutbildning oavsett nivå eller läsas utifrån eget intresse. Oavsett om du är tränare för barn, ungdomar, elitidrottare eller motionärer finner du ett matnyttigt och relevant innehåll.

Idrottens ledarskap tar upp olika aspekter av ledarskap. Inledningsvis kan du läsa om ett idé- och värderingsstyrt ledarskap som kännetecknas av sex nyckelord. Även nästa kapitel har värdefrågor som ett bärande tema. Här kan du främst läsa om idédokumentet Idrotten vill, men också om andra dokument som påverkar hur vår idrott formas och bedrivs, och då med fokus på våra unga idrottare. Det tredje kapitlet berör ledarskapets grundprinciper och här tar författarna upp olika modeller och teorier som försöker göra det möjligt att beskriva och förstå ledarskap.

Motivation är ett centralt begrepp inom idrott och ledarskap. Det fjärde kapitlet beskriver vad motivation är men viktigast av allt, hur du som tränare kan skapa en motiverande träningsmiljö. Tydligt kopplat till motivation finns också lärande och de pedagogiska frågorna. Kapitel fem tar bland annat upp några olika perspektiv på lärande och ger dig som tränare tips och tankar om hur du kan skapa en god lärandemiljö för de du leder. I kapitel sex ger SISU Idrottsutbildarna sin syn på lärande, samt visar hur du genom att planera, genomföra och utvärdera skapar bästa möjliga utveckling.

Att vara tränare kan vara både inspirerande och utmanande. I kapitel sju kan du läsa om vikten av att du som tränare har en balans i livet samt planerar in återhämtning – oavsett om du är ideell, arvoderad eller anställd. Att du själv må bra är en förutsättning för att du och de du leder ska utvecklas.

Författare: Maria Ståhl, Tommy Nordmark, Karin Redelius, PG Fahlström, Mats Glemne, Susanne Linnér, Marie Hedberg, Karin Weman Josefsson, Linus Jonsson, Cecilia Åkesdotter och Göran Kenttä.

Idrottens träning

Idrottens träning är en av två böcker som ingår i den nya idrottsövergripande grundutbildningen för tränare. Den andra boken heter Idrottens ledarskap. Böckerna och deras innehåll hänger ihop och går egentligen inte att skilja åt i det praktiska utförandet på tränings- och tävlingsarenan. De kan även användas för annan typ av idrottsledarutbildning oavsett nivå eller läsas utifrån eget intresse. Oavsett om du är tränare för barn, ungdomar, elitidrottare eller motionärer finner du ett matnyttigt och relevant innehåll.

Idrottens träning tar upp olika aspekter av träning och tränarskap. Inledningsvis ger SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet en introduktion till begreppet rörelseförståelse (eller physical literacy). I det andra kapitlet tar vi det från början och ger dig träningslärans grunder. Här beskrivs de fysiska grundegenskaperna som tillsammans bestämmer den fysiska prestationsförmågan, samt sex träningsprinciper du behöver ha koll på för att få till en optimal prestationsutveckling.

Att vara fysisk aktiv har många olika hälsoeffekter (både fysiologiska och psykologiska) för barn, ungdomar och vuxna. I nästa kapitel får du en genomgång av vilka dessa är och vad som krävs i form av konkreta rekommendationer. I det fjärde kapitlet får du en inblick i vad som händer i kroppen då den växer och hur olika funktioner och färdigheter utvecklas. Kapitlet pekar också på vikten av att ta hänsyn till de individuella förutsättningarna.

Kapitel fem handlar om träningsplanering och tar upp flera tidsperspektiv, alltifrån det korta (ett enskilt träningspass) till det långa (årsplanering). Här lär du dig också om planeringsprocessen och dess olika delar.

Det krävs många gånger mycket träning för att få en bra prestationsutveckling. Men det är inte alltid så att det är den som tränar mest och hårdast som utvecklas bäst. I kapitel sex kan du läsa om den viktiga återhämtningen (både den fysiska och den psykologiska) för dina aktiva. Kapitel sju ger dig viktig kunskap om hur du ska agera vid akuta skador och vid olika sjukdomstillstånd.

I det sista kapitlet får du med dig funderingar och fakta som kanske utmanar dig i ditt sätt att tänka om träning och tävling. En förändring och utveckling behöver ske för att vi ska få uppleva världens bästa idrott.

Författare: Aila Ibanez Menguc, Henrik Persson, Michail Tonkonogi, Andreas Fröberg, Claes Göran Sundell, Kerry McGawley, Cecilia Åkesdotter, Eva Andersson och Kristjan Oddsson.

Fakta

Titel Periodens Paket - Idrottens ledarskap & Idrottens träning
Författare
ISBN
Artikelnummer 1409
Utgivningsår 2018
Sidantal
Format Mjukband