Pris 500 kr
Materialet innehåller följande produkter:
 
Nationell idrottsutbildning fotboll - är ett digitalt utbildningsmaterial för elever som studerar specialidrottsämnet fotboll på nationella idrottsutbildningar (NIU). Materialet är en studieplan som är skapad utifrån en helhetssyn på fotboll där spelet är i fokus.
 
Svenska fotbollförbundets tränarutbildning C - materialet innehåller tips på hur tränaren kan skapa en verksamhet med fokus på glädje och utveckling där barnet står i fokus.
 
Fotbollens färdigheter - materialet beskriver hur man utvecklar sin förmåga att välja var och när, i vilken riktning och med vilken fart som olika fotbollsaktioner ska genomföras.

Fakta

Titel Skolpaket - Nationell idrottsutbildning fotboll
Författare
ISBN
Artikelnummer 22019
Utgivningsår 2016
Sidantal
Format