Pris 115 kr
Pris 20 st eller fler 92 kr
Spel- och tävlingshandboken är en uppslagsbok för den som vill arrangera och genomföra en tävling men också som informationskälla för den som vill veta hur man ska hantera situationer som uppstår kring det allmänna spelet, handicapfrågor, amatörbestämmelser eller i tävlingsverksamheten på en golfklubb.

Boken riktar sig i första hand till ledamöter av klubbarnas tävlingskommitte, styrelse och bankommitte, till banansvariga och kanslipersonal men också till alla som spelar golf. Tillsammans med de övriga nya regelverken för perioden 2016-2019 utgör boken en viktig stödfunktion för verksamheterna spel och tävling i Sverige.

Fakta

Titel Spel- och tävlingshandboken
Författare
ISBN 978-91-87745-77-5
Artikelnummer 14064
Utgivningsår 2016
Sidantal 138
Format Mjukband