Pris 150 kr
Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer kan utveckla fotbollsspelare i åldern 6-19 år.
 

Förutsättningar för lärande

Syftet med planen är att öka kunskapen om fotboll genom att utgå från aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Spelarutbildningsplanen ger tips för hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas. Den ger svar på vad som ska tränas och är ett bra komplement till tränarutbildningen som svarar på hur det kan gå till.
 

Bok och webb

Spelarutbildningsplanen innehåller områden som exempelvis lärande och fotbollsfys och beskriver på ett utförligt sätt vilken träning som rekommenderas för planens fyra utvecklingsnivåer. Den tydliga nivåindelningen underlättar planeringen av träningen och hjälper tränaren att utveckla sina spelare i rätt takt.
 

Fakta

Titel SvFF Spelarutbildningsplan
Författare Anders Bengtsson, Peter Brusvik, Daniel Ekvall, Jimmy Högberg, Åke Kallenberg, Peter Landström
ISBN 978-91-87745-53-9
Artikelnummer 22006
Utgivningsår 2015
Sidantal 130
Format Mjukband