Att leda barn och unga i ridsporten

150 kr (inkl. moms)

120 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Ridsportens ledare är många. Oavsett vilken roll du har handlar innehållet i utbildningsmaterialet om att du ska känna dig trygg i din roll när du leder och utvecklar barn och unga.

Webbplatsen innehåller fakta, en hel del inspirationsfilmer samt reflektionsfrågor. En stor del av faktamaterialet utgår från den forskning Riksidrottsförbundet sammanställt om barns och ungas utveckling kopplat till idrott. Våra reflektionsfrågor och inspirationsfilmer visar hur det kan se ut i ridsporten.

Hur du använder utbildningsmaterialet kan variera beroende på i vilket sammanhang du befinner dig. Men ett gott råd är att inte bara skapa tid för att reflektera över innehållet på egen hand utan även i samtal med andra ledare. Reflektionsfrågorna är viktiga för ditt eget lärande eftersom den egna reflektionen hjälper dig att tydliggöra hur du kan omsätta dina lärdomar i praktiken. Repetition är också en viktig del av lärandet – återkom ofta till webbplatsen.

Ta del av webbplatsen här.

Författare

Fakta

  • Titel: Att leda barn och unga i ridsporten
  • Artikelnummer: 17033
  • Utgivningsår: 2020
  • Sidantal: 4
  • Format: Webbplats & folder