Inkluderad fotboll

91 kr (inkl. moms)

Slut i lager

För beställning av detta material, kontakta Holmbergs på tel 040-660 66 69 eller distribution@holmbergs.com 

 

Inkluderad fotboll är en inspirationskälla och ger ökade kunskaper om fotbollsspelare med utvecklingsstörning vilket leder till ökad kompetens hos tränare och ökade möjligheter för personer med utvecklingsstörning att spela fotboll.

När vi i det här materialet skriver om inkludering använder vi oss av den definition Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott arbetar enligt som i korthet betyder:
”Fotbollsträningen som bedrivs utgår från hela gruppen och var och ens förutsättningar. För en spelare med funktionsnedsättning innebär det att man är en i gruppen och att hänsyn tas precis som till alla andra.”

En felaktig tolkning av inkludering är att alla i gruppen alltid ska göra samma sak. Ett sådant förhållningssätt leder istället ofta till att stora delar av gruppen blir lidande.

Rent praktiskt är förhoppningen att detta material ska kunna bidra till att alla oavsett förutsättningar och behov ska kunna delta i fotbollsverksamhet. Du som tränare ska utvecklas och tillsammans med ditt fotbollskunnande och din fantasi organisera och instruera både stimulerande och meningsfylld träning för alla, oberoende av förmåga. Vidare är ett mål att fler fotbollsspelare med utvecklingsstörning ska kunna välkomnas in i ”vanligt” föreningsliv.

Häftet ingår i serien ”Synpunkter på” som behandlar olika aspekter av fotbollen med målet att bidra till en positiv utveckling av fotbollen. Boken ges ut i samarbete med Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH).

Författare: Anders Olsson, Emma Östlund, Magnus Olsson, Kenneth Fröjd

ISBN: 978-91-85961-02-3
Artikelnummer: 7220079

Författare

Fakta

  • Titel: Inkluderad fotboll
  • ISBN: 978-91-85961-02-3
  • Artikelnummer: 7220079
  • Utgivningsår: 2013
  • Format: Häfte