Lärarhandledning – En vinnande väg

– Idrottspsykologi för gymnasiet

69 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Denna lärarhandledning hör till boken En vinnande väg – idrottspsykologi för gymnasiet som är en riktad kursbok för inriktningen idrottspsykologi i ämnet psykologi.

I lärarhandledningen får du förslag på övningar och uppgifter som eleverna kan jobba med under kursens gång. En del övningar/uppgifter kan med fördel även användas i prov- och testsammanhang.

Ett heltäckande läromedel
Tillsammans med kursboken skapar lärarhandledningen ett heltäckande verktyg för kursen idrottspsykologi (som eleverna väljer inom ramen för Psykologi 2B).

Omvandla kunskap i praktiken
Eleverna ges möjlighet att relatera till egna erfarenheter samtidigt som de får använda sig av begrepp, teorier och modeller i praktiken. De får tillämpa sina kunskaper och träna på att applicera nyinlärda begrepp i olika sammanhang.

Se lärarhandledningen både som inspiration och ett hjälpmedel!

Här hittar du läroboken En vinnande väg – Idrottspsykologi för gymnasiet

Fakta

  • Titel: Lärarhandledning – En vinnande väg
  • ISBN: 978-91-86323-73-8
  • Artikelnummer: 1348
  • Utgivningsår: 2013
  • Sidantal: 40
  • Format: Häfte