Lek med tanken

– Mental träning för barn & ungdom

299 kr (inkl. moms)

239 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Få barn och ungdomar att uppleva en mer glädjerik idrott
Många barn utövar idrott under press. De känner sig pressade att prestera för sina föräldrars skull, som kanske investerat mycket pengar och tid för att barnet ska lyckas. Barnet presterar för att glädja sina föräldrar, för att ”betala tillbaka”, eller för att ”bli bekräftade”, ingen helt lycklig grund för prestation. Eller så presterar de för lagets skull, vilket inte behöver vara enbart negativt. Men om det blir huvudmotivet, kan det också leda till en rädsla för att ens försöka. Materialet är anpassat för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och kan användas för att träna barn och ungdomar i att uppleva en mer glädjerik idrott. Det består av tre delar, ett LÄS- material, ett LYSSNA-material och ett LÄR-material.

Om du vill provläsa delar ur Lek med tanken kan du läsa Tränarpasset med detta tema som du hittar här.

LÄS-materialet ger dig en överblick över mental träning
LÄS-materialet består av ett häfte som kan användas av tränare, lärare, föräldrar och ungdomar för att få en bra överblick över mental träning generellt.

Med LYSSNA-materialet tränar du till exempel din målbild och självförtroende
LYSSNA-materialet består av två CD-skivor. CD 1 innehåller 19 övningar för olika åldrar, som barn och ungdomar kan använda. Exempel på hörövningar är bland annat målbildsträning, självförtroendeträning och avspänningsträning. På CD 2 får du lyssna till berättelser om tolv idrottare. Berättelserna fokuserar på hur du som idrottare kan hantera olika idrottssituationer genom mental träning.

Ladda ner och lyssna ljudmaterialet

CD 1 – Spår 1-10
CD 1 – Spår 11-18
CD 1 – Spår 19-25

CD 2 – Spår 1-7
CD 2 – Spår 8-12

LÄR-materialet är din verktygslåda med metoder och övningar
Här finns metoder och övningar som barnen och ungdomarna kan jobba med för att direkt kunna använda den nya kunskap som de har fått tillgång till genom LÄS- och LYSSNA-delarna. LÄR-materialet följer inte med boken, utan finns endast i pdf-format som laddas ned. Du hittar filerna till höger på den här sidan.

I Lek med tanken får du också förslag på hur du kan arbeta med bland annat:

  • Ohanterlig nervositet inför tävlingar.
  • Begränsande blyghet.
  • Ungdomars utveckling, som puberteten och hur den påverkar idrottsprestationer.
  • Idrottstalanger som har svårt att fokusera på träning och tävling.
  • Att hitta balans och att hantera problem kopplade till elitsatsning.