Paket Grundtränarutbildningen (GTU), Steg 1

319 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Grundtränarutbildningen nivå 1 – Inlärning
Ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i förpubertets- och pubertetsåldern.
Kurslitteratur som används är Talangutveckling och Träna med kroppen.

GTU består av en generell del och genomförs som gränsöverskridande grundutbildning. Denna del ansvarar SISU Idrottsutbildarna för. Den idrottsspecifika delen i utbildningen ansvarar respektive specialidrottsförbund för. GTU är indelad i två olika nivåer kopplat till den ålder som du är tränare för. För att gå GTU 2 skall deltagaren ha gått GTU 1 för att ha rätt förkunskaper.

Författare

Fakta

  • Titel: Paket Grundtränarutbildningen (GTU), Steg 1
  • Artikelnummer: 1324
  • Utgivningsår: 2013