Paket Grundtränarutbildningen (GTU) Steg 2

445 kr (inkl. moms)

Finns i lager

GTU bestå av en generell del och genomförs som gränsöverskridande grundutbildning. Denna del ansvarar SISU Idrottsutbildarna för. Den idrottsspecifika delen i utbildningen ansvarar respektive specialidrottsförbund för. GTU är indelad i tre olika nivåer kopplat till den ålder som du är tränare för. För att gå GTU 2 skall deltagaren ha gått GTU för att ha rätt förkunskaper. Detsamma gäller mellan steg 2 och 3.

Grundtränarutbildningen nivå 2 – Utveckling
Ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom. Kurslitteratur som används är Träningslära för idrotterna och Praktisk Idrottspsykologi