Paket Steg 1 Blå + Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå

305 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Det här paketet vänder sig till dig som ska gå Steg 1 Blå under säsongen 2020-2021.

Steg 1 Blå riktar sig i första hand till dig som är eller ska bli tränare för barn 9 – 12 år. Utbildningen handlar bland annat om att konkretisera vilka värderingar du vill stå för som tränare, och hur du ska visa dem i beteenden. Du får en förståelse för vad som utgör en innebandyaktion samt vikten av att prata beteenden med spelarna, snarare än om deras egenskaper och även kunskap om spelet på blå nivå och spelfasmodellen.

Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå bygger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som är Svensk Innebandys långsiktiga modell för idrottsutövande. Den tar upp träning, tävling och återhämtning för olika utvecklingsfaser kopplade till biologisk snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som idrottar enligt modellen får uppleva träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling.

Författare

Fakta

  • Titel: Paket Steg 1 Blå + Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå
  • Artikelnummer: 16034
  • Utgivningsår: 2020
  • Format: Webbplats