Paket Steg 1 Grön + Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå

305 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Det här paketet vänder sig till dig som ska gå utbildningen Steg 1 Grön under säsongen 2020 – 2021.

Steg 1 Grön riktar sig i första hand till dig som är eller ska bli tränare för barn 6 – 9 år. Utbildningen innehåller delar som handlar om att definiera ditt ledarskap, att reflektera kring hur psykologiska trygga miljöer skapas samt känna till dina egna beteenden för att kunna möta varje individ på bästa sätt. Du får också lära dig att, med hjälp av lekar och övningar, bidra till barnens rörelseförståelse samt en introduktion till spelet.

Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå bygger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som är Svensk Innebandys långsiktiga modell för idrottsutövande. Den tar upp träning, tävling och återhämtning för olika utvecklingsfaser kopplade till biologisk snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som idrottar enligt modellen får uppleva träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling.

Författare

Fakta

  • Titel: Paket Steg 1 Grön + Handbok för nationella spelformer grön och blå nivå
  • Artikelnummer: 16033
  • Utgivningsår: 2020
  • Format: Webbplats