Spelarutbildning Riksläger 1-4

485 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Spelarutbildning Riks 1–4 och Distrikt 1–8 visar hur utvecklingstrappan ser ut för spelare, från distriktsnivå upp till spel i juniorlandslaget. Utvecklingstrappan är progressiv och metodisk i sin utformning och är baserad på utbildning och utveckling för individ och kollektiv. De två utbildningsmaterialen beskriver inte bara ramarna för varje läger utan även innehållet på varje träningspass, detta för att progressionen ska kunna följa en röd tråd. När man nått fram till träning på distriktsnivå förutsätts det att man i klubblaget tränat grundteknik och individuell teknik som enkla grunder i både anfall och försvar. Den fördjupningen får man genom Tränarskolan.

Materialen beskriver vad varje handbollsträningspass ska innehålla. Vissa delar, som till exempel individuell teknik, beskrivs noga med både teknisk beskrivning och metodisk träning. I andra delar beskrivs ramarna för vad som ska tränas. Här har tränarna möjlighet att utforma sin egen metodik eller så finns Tränarskolan som beskriver hur man metodiskt och progressivt ska träna det aktuella temat.

Spelarutbildning Riks 1–4 vänder sig till dig som är tränare vid de olika lägren, men också till dig som är klubbtränare och vill utveckla handbollsverksamheten i linje med den nya spelarutbildningen.

Besök webbplatsen för Spelarutbildning Riks 1–4

Författare

Fakta

  • Titel: Spelarutbildning Riksläger 1-4
  • ISBN: 978-91-7727-018-8
  • Artikelnummer: 5067
  • Utgivningsår: 2018
  • Sidantal: 174
  • Format: Bok & Webbplats