Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2019

40 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Om barnen får möjlighet att ofta ha bollkontakt och ta många beslut har det en positiv påverkan på utvecklingen av deras färdigheter och spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Spelreglerna för barn- och ungdomsfotboll är utformade utifrån ett barnrättsperspektiv och för de nationella spelformerna. Barnfotboll sker till och med att spelarna är 12 år. Ungdomsfotboll spelas när spelarna är 13–19 år.

De fem spelformerna är

  • 3 mot 3 (6–7 år)
  • 5 mot 5 (8–9 år)
  • 7 mot 7 (10–12 år)
  • 9 mot 9 (13–14 år)
  • 11 mot 11 (15–19 år).

Denna regelbok, med tillhörande webbplats, för barn- och ungdomsfotboll är uppbyggd spelform för spelform och utgår från de regler som definieras i Laws of the Game och Spelregler för fotboll. Regelboken och webbplatsen innehåller en inledande del som definierar spelreglerna för barn när de spelar 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7. Därefter följer en del med spelregler för ungdomar när de spelar 9 mot 9.

Besök den tillhörande webbplatsen svenskfotboll.se/reglerbu

Författare

Fakta

  • Titel: Spelregler för barn- och ungdomsfotboll 2019
  • Artikelnummer: 22031
  • Utgivningsår: 2018
  • Format: Bok & webbplats