Spelregler för fotboll 2019

80 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Spelregler för fotboll är översatt från FIFA:s Laws of the Game. FIFA har endast ändrat spelreglerna marginellt och den svenska översättningen har därför reviderats i dessa delar för att innehålla aktuella regler och tolkningar.

Det är vår förhoppning att så många som möjligt tar del av de regler och bestämmelser som gäller för vår idrott – allt för att få en bra fotboll i Sverige.

Författare

Fakta

  • Titel: Spelregler för fotboll 2019
  • Artikelnummer: 22008
  • Utgivningsår: 2018