Spelregler för fotboll 2021

80 kr (inkl. moms)

Finns i lager

När du köper Spelregler för fotboll 2021 får du både en bok och tillgång till den mobilanpassade webbplatsen – svenskfotboll.se/spelregler2021

Fotbollens högsta organ i regelfrågor, International Football Association Board beslutade under 2020 om förändringar i Spelreglerna. Bland förändringarna finns förtydliganden avseende hands, bl a en klarare definition av vilken del av armen som kan orsaka ett handsregelbrott, samt preciseringar och tillägg vad gäller hindrande av lovande anfall och straffsparks utförande. Ett nytt avstånd har också införts vid nedsläpp.

I Sverige har dessa ändringar varit i kraft i förbundsserierna sedan den försenade seriestarten 2020. Nu införs de också i övriga serier 2021.

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen.

Översättningen har gjorts av Jan Berg och bearbetats i domarkommitténs regelgrupp.

Författare

Fakta

  • Titel: Spelregler för fotboll 2021
  • ISBN: 978-91-7727-075-1
  • Artikelnummer: 22046
  • Utgivningsår: 2020
  • Sidantal: 160
  • Format: Mjukband