Steg 1 Blå

275 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Välkommen till Steg 1 Blå. Webbplatsen riktar sig i första hand till dig som är eller ska bli tränare för barn 9 – 12 år. Utbildningen handlar bland annat om att konkretisera vilka värderingar du vill stå för som tränare, och hur du ska visa dem i beteenden. Du får en förståelse för vad som utgör en innebandyaktion samt vikten av att prata beteenden med spelarna, snarare än om deras egenskaper och även kunskap om spelet på blå nivå och spelfasmodellen.

Efter utbildningen ska du som deltagare:

kunna beskriva vilka värderingar du har i sitt ledarskap och hur dessa visas

ha en förståelse för vikten av beteendefokus gentemot spelarna

ha kunskap om fysträning och fysisk & psykisk utveckling

ha kunskap om spelet på blå nivå.

Här kommer du till webbplatsen.

Under säsongen 2020/2021 behöver du som ska gå Steg 1 blå även tillgång till Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer grön och blå nivå. Materialet köper du här.