Steg 1 Grön

275 kr (inkl. moms)

Finns i lager

Välkommen till Steg 1 Grön. Webbplatsen riktar sig i första hand till dig som är eller ska bli tränare för barn 6 – 9 år. Utbildningen innehåller delar som handlar om att definiera ditt ledarskap, att reflektera kring hur psykologiska trygga miljöer skapas samt känna till dina egna beteenden för att kunna möta varje individ på bästa sätt. Du får också lära dig att, med hjälp av lekar och övningar, bidra till barnens rörelseförståelse samt en introduktion till spelet.

Efter utbildningen ska du som deltagare:

kunna beskriva hur du uppmuntrar och motiverar varje individ

ha en förståelse för psykologisk trygghet och hur det skapas

ha kunskap om rörelseförståelse och hur den används i fysträning

ha kunskap om spelet på grön nivå.

Här kommer du till webbplatsen.

Under säsongen 2020/2021 behöver du som ska gå Steg 1 Grön även tillgång till Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer grön och blå nivå. Materialet köper du här.