Talangutveckling

– Motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom

279 kr (inkl. moms) Medlemspris 225 kr  – Bli medlem

223 kr mängdrabatt (köp 20st eller fler)

Finns i lager

Vad är en talang egentligen?
Det finns både kontroversiella och motsägelsefulla teorier om vilka förutsättningar som krävs för att nå toppen inom idrotten. Är det till exempel nödvändigt att starta en elitsatsning tidigt för att bli riktigt bra? Vilket ansvar har föräldrar och ledare för barnens idrottande? De som försöker upptäcka talanger tidigare än i 17-årsåldern behöver stor kunskap och kompetens. Det är faktiskt nästan omöjligt att redan i 10-årsåldern identifiera dem, som senare blir idrottsstjärnor.

Talangutveckling inleds med en diskussion om begreppet talang med ambitionen att besvara frågan – Vad är talang? Begreppet används ofta om idrottsutövare som kan prestera något speciellt. Men vad är en talang egentligen?

Grundar sig på vetenskap i kombination med erfarenhetsbaserad kunskap
Talangutveckling grundar sig på vetenskap i kombination med praktisk erfarenhet. Expertgruppen som står bakom den här boken, har använt relevant vetenskaplig dokumentation som grund för det praktiska kapitlet i boken. Men till skillnad från de teoretiska kapitlen stöder sig det praktiska kapitlet inte i alla delar på forskningsresultat, och kompletterar därför den vetenskapliga dokumentationen med erfarenhetsbaserad kunskap.

Grundtränarutbildningen, GTU, är en utbildning där du fördjupar dig i ämnesområdena träningslära och tränarskap. GTU består av en generell del och genomförs som gränsöverskridande grundutbildning. Denna del ansvarar SISU Idrottsutbildarna för. Den idrottsspecifika delen i utbildningen ansvarar respektive specialidrottsförbund för.

GTU är indelad i tre olika nivåer kopplat till den ålder som du är tränare för. För att gå GTU 2 skall deltagaren ha gått GTU för att ha rätt förkunskaper. Detsamma gäller mellan steg 2 och 3.

Som kurslitteratur på steg 1 ingår
Talangutveckling och Träna med kroppen

Som kurslitteratur på steg 2 ingår
Träningslära för idrotterna och Praktisk idrottspsykologi

Den åldersanpassade träningsmodellen i boken är utvecklad av Team Danmark och skriven av en expertgrupp bestående av:

 • Stig Eiberg Hansen, cand scient i idrott och datalogi, ph.d.
 • Rasmus Damsgaard, läkare, ph.d.
 • Lone Hansen, cand. scient. i humanfysiologi (idrott), ph.d.
 • Lotte Møller, cand. scient. i idrott och pedagogik
 • Martin Thomsen Langagergaard, cand. scient. i idrott och psykologi
 • Anna Ottsen, klinisk dietist. Team Danmark
 • Birthe S. Hansen, klinisk dietist, Team Danmark
 • Mats Mejdevi, fysisk tränare, Team Danmark
 • Kirsten Larsen, fysioterapeut
 • Michael Andersen, direktör för Sundhets CVU Aalborg
 • Jesper Franch, DIF
 • Jan Milandt, DIF

Författare

Fakta

 • Titel: Talangutveckling
 • ISBN: 9789185433049
 • Artikelnummer: 1239
 • Utgivningsår: 2006
 • Sidantal: 201
 • Format: Mjukband