Asker Jeukendrup

1 titlar

Asker Jeukendrup, PhD, är en erkänd auktoritet på området idrottsfysiologi,biokemi och idrottsnutrition och är för närvarande lektor för idrottsvetenskap vid Birminghamsuniversitet i Storbritannien. Över 100 av hans artiklar och forskningsrapporter har publicerats de senaste 10 åren.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar