Christina Holm

1 titlar

Christina är idrottspedagog och har 16 års erfarenhet av kliniskt arbete med barn och unga med funktionsnedsättning. Hon har en magisterexamen i idrottspedagogik och arbetar på Barnhabiliteringen i Halmstad. Forskningsintresset handlar om att se idrotten ur ett habiliterande perspektiv och hur anpassad idrott kan påverka barns och ungas fysiska självkänsla. Under hösten 2012 initierades ett samarbete med Hallands Idrotts förbund och Barn- och Ungdomspsykiatrin i Halmstad för att skapa ett idrottsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättningar. Idrottsprojektet genomfördes 2012–2013 och har nu blivit en permanent verksamhet i de deltagande idrottsföreningarna.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar