Gabriella Thorell

1 titlar

Gabriella Thorell arbetar som huvudlärare i pedagogik vid Ridskolan Strömsholm sedan 2003 där hon utbildar blivande ridlärare och hippologstudenter i pedagogik och ledarskap. Hon är också doktorand vid den Nationella Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap och skriver en avhandling om ridlärarrollens utveckling över tid och framtidsscenario. Gabriella har tidigare läst idrottsvetenskap, genusvetenskap och pedagogik vid Karlstads universitet och Idrott och hälsa vid Göteborgs universitet. Fritiden spenderas med familjen och de egna hästarna på gården hemma i Kristinehamn i Värmland.

Gabriella drivs av frågor som rör utbildning och ledarskap inom ridsporten och ser stallmiljön som en viktig plantskola för barn och unga att växa och utvecklas i och där de kan få möjlighet att stärka sin självkänsla.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar