Göran Patriksson

1 titlar

Göran är Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han är en av pionjärerna i Sverige inom samhällsvetenskaplig idrottsforskning och har forskat inom en mängd olika idrottsvetenskapliga områden, som socialisationsprocesserna i barn- och ungdomsidrott, avbrottsproblemen bland unga idrottare liksom föräldrapress bland barn och ungdomar. Exempel på andra teman är tävlingens roll i idrotten, idrottsämnet på grund- och gymnasienivå både i Sverige och i andra länder samt de olika faserna i elitidrottskarriären, speciellt vad som händer efter karriärens slut. Göran fick 2007 SCIF: (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande) stora idrottsvetenskapliga pris.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar