Håkan Larsson

1 titlar

Håkan är Professor i idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Han bedriver undervisning och forskning inom idrottspedagogik och är vetenskaplig ledare för forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF-gruppen) vid GIH. Han forskar inom två områden, idrott och genus respektive skolämnet idrott och hälsa. Idrott och genus behandlar främst de könsnormer som präglar olika idrotter och vad som sker i mötet mellan idrotters könsnormer och de ungdomar som väljer att idrotta.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar