Inger Eliasson

1 titlar

Inger är Filosofie doktor i pedagogik vid Umeå universitet. Hennes forskningsfokus ligger främst på barn- och ungdomsidrottens fostrans- och socialisationsprocesser, anpassning av idrott till barn samt FN:s barnkonvention och barnrättsperspektivet. Hon har flera pågående projekt som behandlar barn- och ungdomsidrott. Ett av dessa handlar om hur man bäst anpassar idrott till barn, där syftet är att nå fördjupad kunskap om idrottens utvecklingsarbete när det gäller att anpassa olika idrotter, som basket, innebandy och fri idrott, till just barn och ungdomar. Andra handlar om att vara föräldratränare och tränarbarn samt om avbrottsproblematiken inom idrotten. Inger är vice ordförande i styrelsen för Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning (SVEBI).

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar