Inger Karlefors

1 titlar

Inger är Filosofie doktor i pedagogik, vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Inger utexaminerades från GIH 1968 och har arbetat som idrottslärare fram till 1991, då hon fick en tjänst på lärarutbildningen i Luleå. 2002 disputerade hon i pedagogik med en avhandling om idrottsämnets och idrottslärares samverkan med andra ämnen och lärare på grundskolan. Under perioden 2002–2008 arbetade hon som prefekt, och därefter som lärare i idrott och hälsa på lärarutbildningen i Stockholm och på idrottslärarutbildningen vid Umeå universitet. Hon har under större delen av sitt liv arbetat som ledare och coach inom barn- och ungdomsidrotten. Hennes forskningsområden riktar sig mot idrottsämnet när det gäller skolan samt idrott och integration ur olika aspekter i den frivilliga idrottsrörelsen.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar