Jane Meckbach

1 titlar

Jane är Docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Hennes intresseområde ligger inom den idrottspedagogiska och idrotts – didaktiska forskningen, med särskilt fokus på frågor inom lärarutbildning och skolans kroppsövningsämne idrott och hälsa samt fritidens unga ledarutbildning. Ett pågående forskningsprojekt är ”Tv-spel som hälsofostran – om exergaming och ungdomars lärande om kropp, fysisk aktivitet och hälsa”. Detta projekt sker i samverkan med forskare vid Örebro och Uppsala universitet.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar