Jenny Svender

1 titlar

Jenny är Filosofie doktor i pedagogik, Riksidrottsförbundet. Hennes forskningsintresse rör främst genus och jämställdhet inom idrottsrörelsen. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Så gör(s) idrottande flickor: iscensättningar av flickor i barn- och ungdoms -idrotten. Jenny har mångårig erfarenhet av jämställdhetsarbete inom idrottsrörelsen. I dag arbetar hon med jämställdhet och forskningsfrågor för Riksidrottsförbundet.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar