Jia Yi Chow

2 titlar

Jia Yi Chow är för närvarande biträdande dekanus (Degree Programme) vid Office of Teacher Education samt anställd vid the Physical Education and Sports Science Academic vid National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore. Hans primära forskningsfält är icke-linjär pedagogik som underbyggs av viktiga teoretiska perspektiv från dynamiska system och ekologisk psykologi.

Alla författarens titlar


(Visar 1–2 av 2 titlar)


Alla författarens titlar