Jim Thompson

2 titlar

Jim Thompson är grundare av organisationen Positive Coaching Alliance, en amerikansk, icke-vinstdrivande organisation som har sin bas vid Stanford universitetets idrottsfakultet. Han har tidigare skrivit flera böcker om ledarskap & idrott. Jim Thompson undervisar i ledarskap, coaching och idrottsfilosofi vid Stanford-universitetet.

Alla författarens titlar


(Visar 1–2 av 2 titlar)


Alla författarens titlar