Katarina Schenker

1 titlar

Katarina är Filosofie doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon disputerade 2011 vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, med en avhandling om idrottsdidaktik. Sedan 2012 är hon lektor vid Linnéuniversitetet. Inom ramen för en postdoktoral tjänst vid Centrum för idrottsforskning forskar hon på didaktiska frågor om ”kroppens validitet”. Därutöver ansvarar hon för ett forskningsprojekt om idrott och socialt entreprenörskap, tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar