Kim Wickman

1 titlar

Kim är Docent i pedagogik vid Umeå universitet. Hon är verksam inom pedagogik och specialpedagogik och hennes forskningsintresse handlar om hur idrott kan förstås ur ett genus- och mångfaldsperspektiv inom såväl den organiserade idrotten som i skolämnet idrott och hälsa. Kims tidigare studier har främst handlat om barn och unga med funktionsnedsättning och deras villkor till likvärdig idrott. Kim är verksam i ett flertal organisationer och nätverk med inriktning mot genus, funktionshinder och idrott, såväl nationellt som internationellt.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar