Krister Hertting

1 titlar

Krister är docent i pedagogik (vid Luleå tekniska universitet) med inriktning mot ledarskap och sociala relationer. Hans huvudsakliga forskningsfokus ligger på pedagogiska aspekter av idrott, ledarskap och kulturella identiteter inom området sport and exercise pedagogy (SEP). Ett annat forskningsområde som han är involverad i handlar om lärande och psykosocialt välmående bland barn i skolkontexter.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar