Kutte Jönsson

2 titlar

Författaren Kutte Jönsson är biträdande professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, fil. dr i praktisk filosofi och författare till ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar inom det idrottsfilosofiska fältet.

Alla författarens titlar


(Visar 1–2 av 2 titlar)


Alla författarens titlar