Lena Enqvist

1 titlar

Lena Enqvist är utbildad socionom och arbetar med förändring- och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lena har haft ett mångårigt engagemang som organisationsledare i Svenska Ridsportförbundet där hon bland annat varit ordförande i Centrala Ungdomssektionen, ledamot i Förbundsstyrelsen samt i Valberedningen. Lena har under de senaste tio åren arbetat som projekt- och processledare samt skribent.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar