Magnus Ferry

1 titlar

Magnus är Filosofie doktor i idrottsvetenskap vid Umeå universitet. Han disputerade 2014 med avhandlingen Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola som belyser idrottsprofilerade utbildningar i Sverige. I avhandlingen behandlas utvecklingen av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar, skolorna som erbjuder utbildningarna samt de elever och lärare som deltar i verksamheten. I dag deltar han i ett antal forskningsprojekt och undervisar inom de olika idrottsutbildningarna vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar