Per Gerrevall

1 titlar

Per är Professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning behandlar professions- och utbildningsfrågor inom olika kontexter som skola, lärarutbildning och idrott. Han har bland annat varit ansvarig för de utvärderingar av Handslaget och Idrottslyftet som Linnéuniversitetet svarat för. Han har under många år medverkat i olika typer av samarbeten med verksamheter inom skola och utbildning respektive idrottsrörelsen, exempelvis utvecklingsarbete eller utvärderingsuppdrag.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar