Peter Hassmén

5 titlar

Peter Hassmén är professor i idrottspsykologi vid Umeå universitet och var tidigare professor i idrott vid Örebro universitet respektive psykologi vid Stockholms universitet.

Forskningen har en biopsykosocial inriktning och sker i samarbete med forskare från olika discipliner. Både forskning kring fysisk aktivitet och dess hälsofrämjande effekter och mer prestationspsykologiska frågeställningar är aktuella.

Alla författarens titlar


(Visar 1–5 av 5 titlar)


Alla författarens titlar