Staffan Karp

1 titlar

Staffan är Docent i pedagogik vid Umeå universitet. Han forskar inom det idrottspedagogiska området och inom polisiärt arbete. Hans grundläggande forskningsintresse är idrotten som socialt och samhälleligt fenomen och han intresserar sig särskilt för vad idrotten betyder ur ett fostrans- och socialisationsperspektiv. Genom forskningsprojekt finansierade av Centrum för idrottsforskning och utvärderingsuppdrag från RF har han följt de statliga satsningarna Handslaget och Idrottslyftet. Detta arbete har gjort att de forskningsfrågor som under senare år kommit att stå i fokus för hans del är utveckling och förändring inom den svenska idrottsrörelsen.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar