Susanna Hedenborg

3 titlar

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och har skrivit mycket om ridsportens historia och om dagens barn- och ungdomsidrott.

Ett kort urval av tidigare publikationer är följande: Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare. 100 år med Svenska Ridsportförbundet (2013), Arbete på stallbacken (2008), Unga i och om framtidens idrottsorganisering (tillsammans med Joakim Glaser, 2013) och Skilda världar. Unga i och om framtidens föreningsidrott (tillsammans med Marie Larneby, 2016). Förutom ridsport är kinesisk kampsport ett av hennes stora idrottsintressen.

Alla författarens titlar


(Visar 1–3 av 3 titlar)


Alla författarens titlar