Susanne Linner

2 titlar

Susanne är Filosofie doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon har disputerat i pedagogik och hennes forskningsintresse berör både ungdomsidrott och elitidrott men också i vissa avseenden ungdomsskolan. Hon har ett särskilt fokus på ämnen som rör värdefrågor och etik, men också frågor om ledarskap, kompetens och lärande.

Alla författarens titlar


(Visar 1–2 av 2 titlar)


Alla författarens titlar