Tor Söderström

1 titlar

Tor är Professor i pedagogik vid Umeå universitet. Han disputerade 1999 med avhandlingen Gymkulturens logik: Om samverkan mellan kropp, gym och samhälle. Forskningsintresset har riktats mot idrottspedagogik och lärande inom högre utbildning. Inom det idrottspedagogiska området har bland annat gymkulturen och effekterna av det statliga stödet till idrottsrörelsen studerats. Inom området högre utbildning har han studerat villkor och förutsättningarna för lärande med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. På senare år har han utvecklat projekt med fokus på talang- och prestationsutveckling inom fotbollens distriktslagsverksamhet samt implementering av utvecklingsplaner inom fotboll och innebandy.

Alla författarens titlar


(Visar 1 av 1 titlar)


Alla författarens titlar